Torsdag indgik seks partier på Københavns Rådhus en solid budgetaftale.
Budgetaftalen sikrer kernevelfærden i kommunen med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til børne- og socialområdet.

Aftalen lægger også sporene til et endnu grønnere København, der giver fodgængere, cykler, elbiler og kollektiv transport en forlomme og sikrer, at byen bliver CO2-neutral i 2025.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt partiet Venstre. ”Jeg er glad og stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal i Borgerrepræsentationen om et budget, der holder hånden under byens udsatte og mennesker med handicap, og samtidig er en millioninvestering i vores børn. Og som lægger sporene for fremtiden og sikrer, at København vil blive ved med at være en af verdens mest enestående bæredygtige og dejlige byer at bo i”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Aftalen er en massiv investering i byens mange børn. København vokser med fire til fem børn om dagen, og det kræver mange nye vuggestuer og børnehaver, mange specialskolepladser og mange nye pladser i folkeskolen.

I budget 2020 er der bl.a. bevilget over 800 millioner kroner til en ny 4-sporet skole med svømmehal på Hannemanns Allé i Ørestad. Der er sat 208 millioner kroner af til at anlægge og planlægge i alt 25 nye daginstitutionsgrupper à 12-22 børn bl.a. i Valby. Der afsættes også 233 millioner til at anlægge 152 nye specialskolepladser på Østerbro og i Vanløse.

Der tilføres folkeskolen 28 millioner kroner hvert år de næste fire år for at kompensere for, at flere elever vælger den fælles folkeskole fremfor fri- og privatskoler. Der investeres 51 millioner kroner hvert år i fire år for at videreføre højere normeringer i vuggestuer og rulle planlagte besparelser tilbage. Specialområdet (børn med diagnoser) vokser og tilføres 135 millioner kroner hvert år i fire år, ligesom der afsættes 26 millioner kroner årligt til en handleplan på området.

Også socialområdet tilgodeses. Blandt andet bruges der 15 millioner kroner hvert år i fire år på at tilbagerulle planlagte besparelser på handicapområdet. Der gives også næsten 87 millioner kroner over fire år til at håndtere en stigning af underretninger om børn, samt 25 millioner kroner om året i fire år til bl.a. at forebygge anbringelser.

Aftalen fokuserer også på forholdene for byens ældre. Bl.a. tilføres ældreklubberne penge og der opsættes bænke og toiletter rundt om i byen. En ekstra normering til flere aftenvagter på byens plejehjem videreføres også.

København er kendt som en af verdens mest bæredygtige byer. Den politiske aftale bringer København et ambitiøst stykke videre. Timeparkering gøres gratis for elbiler, mens prisen sættes op for parkering af alle ’fossile’ biler, både timeparkering og beboerparkering, der stiger til 4.000 kroner for de mest forurenende biler. Der afsættes penge til at give grønne taxaer en forlomme i taxakøen.

Partierne har også aftalt at få lavet en grundig analyse af, hvor i byen man kan give cykler, fodgængere, kollektiv transport og elbiler fortrinsret og begrænse diesel og benzin. Alt sammen for at mindske udledningen af CO2 og få renere luft. Partierne har aftalt, at København skal se på mulighederne for ny teknologi, der opsamler CO2, og flere vindmøller, så København kan nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Cyklisterne, et af Københavns levende vartegn, får 100 millioner kroner til en ny cykelpakke med sikre skoleveje og nye cykelstier. Yderligere afsættes 37 millioner kroner til opgradering af to supercykelstier og til en ny cykelsti på Gadelandet i Husum.

København er også en socialt bæredygtig by. Derfor afsættes der i budgettet i alt 228 millioner kroner i grundkapital til almene boliger. Det kan omsættes til ca. 600 ungdomsboliger og ca. 600 familieboliger – det er boliger med en husleje, der er væsentligt lavere end private udlejningsboliger. København skal være en by for alle.

Vedlagt faktaark om aftalen: 1. Klima og kernevelfærd (opsummerende), 2. Verdens første CO2-neutrale hovedstad, 3. En socialt ansvarlig by, 4. God hverdag for alle børn, 5. Tryg og sammenhængende by

Læs mere her og se hvad parterne siger om aftalen.