Partierne bag København Kommunes budget for 2019 har indgået en aftale, der tager hånd om Københavns stigende børnetal og byens udsatte.

En nødvendig aftale, der tager hånd om byens voksende børnetal. Det er resultatet, efter syv partier i København onsdag blev enige om en aftale, der fordeler de overskydende midler fra Regnskab18.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Denne gang er aftalen om de overskydende budgetmidler, den såkaldte ’Overførselssag’, mest af alt nødvendige investeringer og rettidig omhu i forhold til at få pasning til byens mange nye børn og for at sikre den nødvendige indsats overfor byens udsatte.

København vokser med ca. 10.000 borgere om året, og det lægger pres på børnepasning og skoler. I alt er der afsat 84,8 mio. kroner til 23 ekstra, helt nye dagsinstitutionsgrupper (á 22 børnehavebørn/12 vuggestuebørn) samt 42,4 mio. kr. til planlægning og tidlig opstart af yderligere daginstitutioner.

”Jeg er glad for, at en meget bred kreds af partier igen har kunnet stå sammen om at løse de udfordringer, det giver, at København er en by i rivende vækst. Nu har vi sikret, at vi kan få passet alle børn, og at vi har ordentlige tilbud til byens udsatte”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Aftalen sætter 19,2 mio. kr. af til at sikre midlertidige pladser til undervisning på specialområdet. Og så afsættes der 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med særlig behov og diagnoser.

Til byens udsatte borgere afsættes der 17,0 mio. kr. ekstra til herbergpladser og krisecentre til voldsramte. Der afsættes også 3,5 mio. kr. til botilbud til udsatte voksne. Derudover er der penge til 24 nye skæve boliger til bl.a. hjemløse, og der er bevilget penge til genhusning af herbergpladserne på Mændenes Hjem, så hele bygningen kan blive gennemrenoveret over de kommende år.

Endvidere er der en pakke, som skal vende udviklingen i byens udsatte boligområder. Der sættes ind for at løfte de områder, som regeringen har udpeget som ’hårde ghettoer’, af ghettolisten – og for at forhindre, at nye områder ender på listen. Der er blandt andet afsat 26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, der skal skabe tryghed og bryde negativ social arv i ni udsatte boligområder, herunder Mjølnerparken og Tingbjerg.

Der er også fundet penge til sommerferiecamps for børn i udsatte byområder, så alle bydele igen er dækket. Der er også penge til at afhjælpe lægemanglen i byen, i det der afsættes medfinansiering til tre nye lægehuse.

Aftalen er også grøn. For at mindske udledning fra krydstogtskibe gives der penge til projektering af et landstrømanlæg til krydstogtsskibene i Nordhavn og til at udarbejde en model for at etablere landstrøm på Langelinie. Der er også givet penge til genopretning af seks forfaldne parkbroer samt til flere vandposter rundt om i byen.

Endelig er der prioriteret midler til de nødvendige analyser for at sikre fremdrift for visionen om at anlægge en helt ny ø, Lynetteholm, i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. Samt penge til at skaffe parkeringspladser til erhvervsdrivende, blandt andet håndværkere, der i dag har svært ved at finde en p-plads, når de skal arbejde inde i byen.

Hvis du vil læse hvad parterne siger om aftalen, så læs hele pressemeddelsen her.