Så er er forberedelserne igang, til Distortion 2019 på Vesterbro.

Vesterbro danner i dag rammerne for Distortion 2019. Forberedelserne er allerede godt igang. Dit Vesterbro var ude og se opsætning. Et sjældent syn, er gader uden parkerede biler.
Kl. 06 dukkede de første op for at forberede din fest. Toiletter boder og scener er godt igang med at blive sat op. Service vagter er ude og forberede området.
Det lykkedes også at få et hurtigst billede, af de travle folk fra Carlsberg Event Team. De er med til at sørge for, at scenerne er parate til, at der kommer gang i gaden, så husk at give dem en glad tanke når i hygger senere i dag.