Følg med i hvad Saxogade, Københavns socialt ansvarlige handelsgade, byder på. De er en del af Settlementet på Vesterbro og driver socialøkonomiske virksomheder og værksteder i Saxogade.

Saxogade er Settlementets sociale handelsgade, hvor alle butikker på hver deres måde kombinerer en økonomisk, en social og en grøn bundlinje.
Med Saxogade ønsker de at skabe et arbejdsfælleskab, der kan rumme dem, som er blevet skubbet ud af det ordinære arbejdsmarked og samtidig give kunder en mulighed for at rette deres forbrug i en socialt ansvarlig og miljømæssig bæredygtig retning.

Saxogade har været under løbende udvikling de senere år og fik i efteråret 2016, med støtte fra Tuborgfondet, mulighed for at udvikle tre nye socialøkonomiske butikker, som understøtter Settlementets mål om at styrke en bæredygtig udvikling, med fokus på en miljømæssig og social bundlinje. Butikkerne i Saxogade er primært baseret på frivillig arbejdskraft og alle butikker har løbende borgere i forløb og beskæftiger folk på skånevilkår.

I Saxogade holdes der også jævnligt events, som inddrager butikker og borgere på tværs af lokalsamfundet. Kort sagt, i Saxogade er forskellighed det normale og derfor passer man ind, selvom man er anderledes..

Følg med på Facebooksiden her og få alle de gode nyheder, events m.m.