Færre og færre københavnere udsættes for kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold. Det viser Københavns Tryghedsundersøgelse 2021.

Foto: Jesper Thode Larsen

De seneste år er færre og færre københavnere blevet udsat for borgervendt kriminalitet som lommetyveri, indbrud og vold. Faktisk er antallet af anmeldelser faldet til det laveste niveau i over 10 år – fra 76 anmeldelser per 1.000 indbyggere i 2009 til 56 i 2019 og 38 i 2020. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse.

Det store fald i anmeldelser af borgervendt kriminalitet fra 2019 til 2020 skal ikke mindst ses i lyset af Covid-19. Københavnerne har været mere hjemme i stedet for ude i byen, hvilket blandt andet har gjort det sværere at være indbruds- og lommetyv.

Selvom nedlukninger og forsamlingsforbud har haft en betydelig effekt på kriminaliteten, så er det, at kriminaliteten falder, ikke en ny tendens. Den borgervendte kriminalitet er faldet stødt de sidste fem år, og i 2018 nåede kommunen sit mål om maksimalt 72 anmeldelser per 1.000 indbyggere. Siden da er tallet hvert år faldet yderligere.

”Rigtig mange oplever, at København er en tryg og dejlig by at bo i – og færre og færre københavnere oplever at blive udsat for fx lommetyveri og indbrud. Det er godt! Men vi er bestemt ikke i mål. Vi skal fortsat arbejde benhårdt for at gøre byen tryggere de næste år i tæt samarbejde med politiet og de mange gode lokale kræfter. Det skal være trygt for alle at bo i København – uanset hvilken bydel, man bor i,” siger overborgmester Lars Weiss (S).

Ni procent af københavnerne føler sig utrygge
Årets tryghedsundersøgelse viser, at utrygheden blandt københavnerne generelt er faldet siden 2009 og i år er på niveau med sidste år. Således er det fortsat ni procent af københavnerne, der oplever at være utrygge i deres nabolag.

Samtidig viser undersøgelsen, at der fortsat er stor forskel på trygheden afhængig af, hvor i byen man bor. Hvor få beboere i Indre By og Østerbro føler sig utrygge – henholdsvis tre og fire procent – topper Bispebjerg og Brønshøj-Husum med hhv. 17 og 16 procent.

Af samme årsag er der sat målrettet ind de steder, hvor utrygheden er højst. I dele af Brønshøj-Husum skal et tryghedspartnerskab styrke samarbejdet mellem kommunen, politiet, SSP og almene boligselskaber om at forebygge kriminalitet og utryghed – med blandt andet øget tilstedeværelse af nærpolitiet og gadeplansmedarbejdere. I Bispebjerg har politiet haft en særlig indsats mod bandekriminalitet, ligesom der har været øget fokus på at få unge involveret i fritidsaktiviteter.

Tryghedsundersøgelsens resultater tyder på, at indsatserne fra politiets og kommunens side i forhold til at bekæmpe bandekriminalitet har en effekt på trygheden. Hvor halvdelen af de adspurgte københavnere i 2019 angav, at bandekonflikt var årsag til de overvejelser, ligger det nu på 13 procent.

Fakta

  • Københavns Kommune har siden 2009 en gang om året gennemført Københavns Tryghedsundersøgelse, der følger udviklingen i københavnernes oplevelse af utryghed i byen. I år er tryghedsundersøgelsen suppleret med en række dybdegående analyser, der ser nærmere på, hvordan forskellige faktorer påvirker københavnernes tryghed.
  • I seks ud af 13 bydele er utrygheden faldet fra 2020 til 2021. Det drejer sig om bydelene Amager Vest, Indre By, Kgs. Enghave, Valby, Ydre Nørrebro og Østerbro.
  • I fem ud af 13 bydele er utrygheden i nabolaget steget siden fra 2020 til 2021. Det drejer sig om bydelene Brønshøj-Husum, Christianshavn, Indre Nørrebro, Vanløse og Vesterbro. For de øvrige to bydele Amager Øst og Bispebjerg er andelen af utrygge på niveau med 2020. Udviklingerne siden 2020 er dog ikke statistisk signifikante.
  • Kommunens målsætning har været, at andelen af utrygge københavnere generelt ikke måtte overstige fem procent i 2021. Der gives en samlet status på indsatserne i Sikker By strategien for 2018-2021 i august, hvor der skal træffes beslutning om det videre arbejde med Sikker By indsatsen fremadrettet.
  • I fire ud af 13 bydele er mere end 10 pct. utrygge i 2021. Det drejer sig om Bispebjerg (17 pct), Brønshøj-Husum (16 pct), Ydre Nørrebro (11 pct.) og Indre Nørrebro (11 pct.). Antallet er lavere end antallet i 2020, hvor det var fem bydele. Københavns Kommune havde en målsætning om, at ingen bydele skulle have mere end 10 pct. utrygge borgere i 2021.
  • De fem forhold, der gør flest københavnere bekymrede i 2021, er cykeltyveri (64 pct.), støjgener fra naboer (61 pct.), ballade på gaden (45 pct.), hærværk i nabolag (44 pct.), og at blive generet af grupper af unge, når man færdes ude (41 pct).
  • Særlige steder, der opfattes som utrygge, er i grønne områder/parker/legepladser (20 pct.), på stationer og stoppesteder (18 pct.) og på stier (15 pct). Disse tre forhold var også de hyppigste i 2020.
  • Årets tryghedsundersøgelse er gennemført af Epinion mellem den 1. december 2020 og den 6. februar 2021.