DANSKE SUKKERROEDYRKERE
c/o Landbrug og Fødevarer – Axeltorv 3
1609 København
Tlf: 33116050