Regeringen har besluttet at donere lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine. Donationen sker efter anmodning fra Ukraine i et tæt koordineret EU-samarbejde.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Danmark har gennem EU’s kriseberedskab (HERA) modtaget en anmodning fra Ukraine om bistand i form af lægemidler, medicinsk udstyr og optioner på danske hospitalssengepladser. Den danske regering har behandlet anmodningen og har indtil videre afsat 50 mio. kr. til donation af de konkrete lægemidler og det specifikke medicinske udstyr, som Ukraine efterspørger.

Ukraine har netop takket ja til den danske donation og udtrykt behov for hurtig assistance, fordi udviklingen i situationen kan gøre det vanskeligere at gennemføre leverancer til de ukrainske myndigheder.

Beredskabsstyrelsen bistår sundhedsmyndighederne med logistik og hurtig transport af donationerne. Derudover er Sundhedsstyrelsen og regionerne i løbende dialog om, hvordan Danmark kan bidrage med behandling på danske sygehuse i forbindelse med konflikten i Ukraine.

Indsatsen koordineres gennem EU’s generaldirektorat for humanitær bistand og civilbeskyttelse (DG ECHO), hvis opgave er at forebygge og afhjælpe humanitære katastrofer.

Læs mere her.