Ved årets første Charity Bar samles der penge ind til Villa Social og etablering af projekt Børn & Unge Fundamentet – et uddannelsesforløb til udfordrede unge. Det sker d. 31 januar 2020 i Scandic Kødbyen. 

Der står i begivenheden: Villa Social ønsker med projekt Børn & Unge Fundamentet at give udfordrede unge et stærkere fundament. Dette skal bl.a. ske gennem etableringen af et ambitiøst uddannelsesforløb. Det kan have alvorlige psykologiske og økonomiske konsekvenser for unge, der lever med personlig og social mistrivsel. De mangler ofte meningsfuldhed og tilfredshed med tilværelsen og har svært ved selvstændigt at opnå, gennemføre eller fastholde uddannelse, job eller relationer.

Formålet med uddannelsesforløbet er gennem en tryg og motiverende proces at give de unge viden og værktøjer til at komme godt ind i det selvstændige voksenliv, som for mange kan opleves angstfyldt og usikkert. Uddannelsesforløbet skal give udsatte og sårbare unge i alderen 16-25 år indsigt, viden og redskaber til at kunne navigere deres liv med selvtillid, motivation og tro på egne evner.

Der vil være mulighed for at købe entrébillet inkl. Butter Chicken, som udleveres i tidsrummet kl. 18.30-19.00. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal billetter til arrangementet. Der anbefales derfor, at du køber din billet i god tid. Læs meget mere her og få købt din billet.

Foto: Anne Beth Witte