De mange ansatte i dagtilbud og skoler i København får stor ros for deres indsats under coronakrisen af et samlet Børne- og Ungdomsudvalg. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse

Foto: Jesper Thode Larsen, Dit Vesterbro, Byportalerne.dk

I snart et år har corona vendt op og ned på arbejdslivet for de mange tusinde ansatte i Københavns Kommunes dag- og fritidstilbud samt folkeskoler. Men trods store forandringer lykkes det medarbejderne og deres ledere at skabe en tryg og indholdsrig dagligdag for byens børn og unge.

”Vi ved, at det seneste års tid har budt på udfordringer i form af bl.a. fjernundervisning, skiftende retningslinjer og masser af håndsprit. Dertil kommer bekymringen for selv at blive smittet med corona. Alligevel fortsætter I jeres vigtige arbejde. Og det vi vil takke alle pædagoger, lærere og øvrige ansatte for. Tak for jeres uvurderlige indsats!” lyder det i en udtalelse fra medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget i København.

Særvilkår gælder endnu
Medlemmerne understreger, at udvalgets vigtigste opgave i forhold til corona er at støtte sektoren bedst muligt. Af samme grund minder de om, at der stadig gælder en række særvilkår, som trådte i kraft i 2020. Det vil sige:

 • Rengøring og hygiejne: Alle institutioner og skolers rengøringsbudgetter er opjusteret med 25 pct. Der er desuden ekstra budget til håndtering af de særlige hygiejnekrav som afskridtning, aftørring og vask af legetøj m.
 • Vikardækning: Alle institutioner og skoler kompenseres økonomisk, når de har brug for vikarer pga. mangel på personale som følge af smitte eller hjemsendelse til test.
 • Dimensionering: Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet materiale til ledere i kommunale dagtilbud, dagplejen, KKFO og fritidscentre om dimensionering, dvs. muligheden for, at pasningsgarantien fraviges i helt ekstraordinære tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet. Netop en lokal udmelding har været efterspurgt af såvel ledere som faglige organisationer og forældreorganisationer.

Fagligt og socialt efterslæb
Folkeskoleleverne i såvel København som resten af landet er hjemsendt til nødundervisning frem til 7. februar. Det meldte de nationale myndigheder ud tirsdag. Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på, at der med forlængelsen af hjemsendelserne er et behov for at kigge ind i, hvilke tiltag der er nødvendige for at imødekomme det faglige og sociale efterslæb, der for nogle elever desværre vil være en konsekvens af fjernundervisningen.

”Både lærere og elever er blevet eksperter i digital undervisning. Det er imponerende, hvad der er sket på den front i året med corona. Men uanset hvad så erstatter det ikke den fysiske tilstedeværelse i klasselokalet, og jo længere tid der går, jo større bliver efterslæbet. Det skal vi naturligvis handle på,” lyder det fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Også tak til forældre
I København er der mange tusinde medarbejdere i daginstitutioner, skoler og på specialområdet. Alene i de kommunalt drevne institutioner samt i folkeskolerne er 74.000 børn og unge indskrevet. Der er altså tale om en stor ’butik’ med en bred vifte af tilbud af vidt forskellig størrelse og indhold.

”Vi har en oplevelse af, at man i de enkelte enheder har rigtig godt styr på dagligdagen. Før jul var der pres på mange steder på grund af høje smittetal. Men vores indtryk er, at der i sektoren generelt er tiltro til, at vi sammen kommer godt gennem coronakrisen. Det vidner om stor professionalisme og et forbilledligt overskud,” lyder det fra Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer.

De retter også en stor tak til de forældre, der hver dag lykkedes med at få hjemmearbejde og hjemmeskoling til at gå op i en højere enhed.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS MEDLEMMER

 • Gorm Anker Gunnarsen (EL)
 • Helle Bonnesen (K)
 • Henrik Svendsen (DF, suppleant)
 • Jens-Kristian Lütken (V)
 • Jes Vissing Tiedemann (RV)
 • Jesper Christensen (S, børne- og ungdomsborgmester)
 • Klaus Mygind (SF)
 • Knud Holt Nielsen (EL)
 • Laura Rosenvinge (S)
 • Niko Grünfeld (Frie Grønne)
 • Sofie Seidenfaden (S)