Henrik Lund bliver fra 1. august administrerende direktør i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Han kommer fra en stilling som afdelingschef i Finansministeriet.

Foto ABW

Torsdag aften godkendte Borgerrepræsentationen ansættelsen af Henrik Lund som ny administrerende direktør i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, BIF.

44-årige Henrik Lund kommer fra en stilling som afdelingschef i Finansministeriet. Her er hans primære ansvarsområder udvikling og modernisering af den offentlige sektor, herunder digitalisering, ligesom han har ansvar for Finansministeriets departements stabsfunktioner.

Henrik Lund er cand. scient. pol. og har lang og bred erfaring fra centraladministrationen. Han har således tidligere være både kontorchef og afdelingschef i Socialministeriet samt vicedirektør i Socialstyrelsen. Henrik Lund tiltræder stillingen som øverste administrative leder i BIF den 1. august.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken siger om ansættelsen af Henrik Lund: ”Jeg ser meget frem til at få Henrik med på holdet i BIF. Han har en fagligt stærk profil og en bred erfaring, og har stået i spidsen for mange store og vigtige projekter og opgaver i sine år i Staten. Og ikke mindst har han en god og positiv energi”.

Henrik Lund siger om sit nye job: ”At få mennesker i job og uddannelse er fundamentalt for at skabe vækst i samfundet og for et godt liv for det enkelte menneske. Jeg ser rigtigt meget frem til at være med til at understøtte dette sammen med borgmesteren, udvalget og alle de dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i forvaltningen. Det er en opgave, jeg vil gå til med ydmyghed og stort engagement.”

Fra 1. august består direktionen i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen af administrerende direktør Henrik Lund, fagdirektør Marianne Becker Andersen samt konstitueret ressourcedirektør Dorthe Vang Kristensen, som fortsætter som konstitueret ressourcedirektør frem til ansættelsen af en ny ressourcedirektør i efteråret 2022.

CV – Henrik Lund

2018-2022
Afdelingschef i Finansministeriet

2017-2018
Afdelingschef i Børne- og Socialministeriet

2016-2017
Konstitueret departementschef i Børne- og Socialministeriet

2016-2016
Afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet

2014-2016
Vicedirektør i Socialstyrelsen

2014-2014
Afdelingschef i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

2012-2014
Direktør i Indenrigs- og Socialministeriet

2009-2012
Kontorchef i Indenrigs- og Socialministeriet

2008-2009
Ministersekretær i Indenrigs- og Socialministeriet

2005-2008
Fuldmægtig i Finansministeriet

Kilde.