Borgerrådgiveren har taget initiativ til at afdække ordningerne for transport for borgere med nedsat funktionsevne i Københavns Kommune. Det oplyser de i en pressemeddelelse

Formålet er at sikre, at man både indadtil i kommunen og udadtil overfor borgerne har overblik og kan vejlede på dette komplekse område. Afdækningen vil ske i samarbejde med relevante forvaltninger i kommunen. Det sker for at sikre størst mulig relevans og anvendelighed for forvaltningerne.

Undersøgelsen vil, når den er afsluttet, blive offentliggjort på Borgerrådgiverens hjemmeside.

Læs Borgerrådgiverens iværksættelsesbrev af 14. januar 2021

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk