vesterbro-L

København hylder pædagogernes store betydning for børnene

Kampagnen går under titlen High Five og fortæller om barnets første fem år, som er nogle af de vigtigste i et barns udvikling, og de pædagogiske medarbejderes store betydning for at hjælpe barnets udvikling godt på vej med høj faglighed, omsorg og blik for det enkelte barn.

Læs mere
København hylder pædagogernes store betydning for børnene

Styrket samarbejde om behandling af kræft hos børn og unge

Styrket samarbejde om behandling af kræft hos børn og unge
Sundhedsstyrelsen har beskrevet den fælles retning for behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark i de næste 10 – 15 år. Samtidig har Sundhedsstyrelsens indstillet til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 12. maj, at der oprettes et nationalt forum for børnekræft.

Læs mere

Skærvesluger skal styrke sporene mellem København og Hvidovre

Når fremtidens klimavenlige tog skal indsættes, er det afgørende, at sporet er solidt og har den rigtige bæreevne. Derfor skal Banedanmarks ballastrenser nu opsamle, rense og udskifte skærverne under skinnerne på fjernbanestrækningen mellem København og Hvidovre.

Læs mere
Skærvesluger skal styrke sporene mellem København og Hvidovre

Lokaludvalget besøger Vesterbros kulturaktører

Lokaludvalget besøger Vesterbros kulturaktører
Som lokaludvalg er det vigtigt for os at vide, hvad der rør sig i bydelen. Derfor benytter de bl.a. deres fagudvalgsmøder til at besøge relevante aktører på Vesterbro. Der gør de for at få en mere åben dialog med Vesterbros aktører på kultur og børn- og unge-området, og forbi de derved får et bedre blik for jeres udfordringer, som de gerne vil være med til at løse.

Læs mere

Det er igen muligt at afholde sociale og faglige arrangementer

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere at aflyse sociale og faglige arrangementer. Det betyder, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner igen kan afholde fælles morgenmad, klassekomsammener, trivselsarrangementer samt kolonier, lejrture og studieture.

Læs mere
Det er igen muligt at afholde sociale og faglige arrangementer

Nu kan du få et coronapas allerede efter første vaccinestik

Nu kan du få et coronapas allerede efter første vaccinestik
Regeringen har sammen med aftalepartierne bag Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark indgået Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021, som indebærer, at det fra den 21 maj 2021 bliver muligt allerede efter første vaccination mod COVID-19 at anvende dokumentation herfor som gyldigt coronapas. Det får betydning for over 600.000 danskere allerede i dag.

Læs mere

Over 2 millioner lønmodtagere har bestilt deres indefrosne feriepenge

Danske lønmodtagere har indtil videre bestilt godt 34 milliarder kroner i resterende indefrosne feriepenge. Fristen for at bestille feriepengene udløber den 31. maj 2021.

Læs mere
Over 2 millioner lønmodtagere har bestilt deres indefrosne feriepenge

Book gratis billet til bydelsvandring i Jernbanebyen

Book gratis billet til bydelsvandring i Jernbanebyen
Nu inviterer grundejerne, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, igen på bydelsvandring i Jernbanebyen. På turen rundt i området fortæller de indledningsvist om Team Cobes vinderforslag i den nyligt afviklede arkitektkonkurrence om en helhedsplan for området, og de fortæller om gode idéer fra de øvrige fire forslag, der indgik i konkurrencen. De går derefter rundt i området, hvor du med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens vinderforslag, kommer til at se og høre om, hvad der kommer til at ske i Jernbanebyen gennem de næste mange år.

Læs mere

Pressemeddelelse: Mange initiativer for en tryg rejse med offentlig transport.

På trods af nedlukning, restriktioner i forhold til social kontakt og ændrede rejsemønstre, med markant passagertab til følge, opretholdt selskaberne i DOT efter aftale med myndighederne et stort set uændret serviceniveau. Det sikrede, at kunder, der er afhængige af offentlig transport, også kunne komme på arbejde, foretage indkøb eller besøge familie og venner – under trygge vilkår i hele 2020.

Læs mere
Pressemeddelelse: Mange initiativer for en tryg rejse med offentlig transport.

Behov for bedre samarbejde om børn og unge med psykiske lidelser

Behov for bedre samarbejde om børn og unge med psykiske lidelser
De fem projekter har arbejdet meget forskelligt med forløbsprogrammerne til børn og unge med psykiske lidelser, og der er stor variation i, hvordan de er blevet tolket lokalt, og hvad der er arbejdet specifikt med. Muligheden for at sammenligne projekterne og vurdere deres resultater mod hinanden er derfor begrænset.

Læs mere

Det sker - ny kalender på Dit Vesterbro

Dit Vesterbro har fået en ny og forberedt udgave af kalenderen 'Det sker'.
Læs mere
Det sker - ny kalender på Dit Vesterbro

Der sker en masse på Vesterbro - se det sker her

Følg Dit Vesterbro på Facebook

Opslag på byportalen er sponseret af vores partnere

Send dit opslag til redaktion@dit-vesterbro.dk