vesterbro-L

Re­gion Ho­ved­sta­den sen­der læ­geud­styr til sår­e­de ukrai­ne­re

Region Hovedstaden tømmer lagrene for alt, der kan hjælpe borgerne i Ukraine. Onsdag blev der pakket 5 akut-tasker med udstyr til at behandle blandt andet skudsår og skader efter brand og eksplosioner.

Læs mere
Re­gion Ho­ved­sta­den sen­der læ­geud­styr til sår­e­de ukrai­ne­re

Nu er det slut med hurtigteststeder

Nu er det slut med hurtigteststeder
Efterspørgslen på hurtigtest er faldet markant i takt med, at krav om coronapas er ophørt, og stort set alle restriktioner er bortfaldet. Derfor besluttede regeringen i starten af februar at lukke hurtigteststederne. I weekenden lukker de sidste hurtigteststeder.

Læs mere

Bor­ge­re i ho­ved­sta­den får fle­re læ­ger

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at oprette 10 nye lægekapaciteter i 2022, som skal placeres på Amager, Vanløse, Gladsaxe, Albertslund og Vesterbro samt i Indre By. Det sker for at styrke lægedækningen i den hurtigtvoksende hovedstadsregion.

Læs mere
Bor­ge­re i ho­ved­sta­den får fle­re læ­ger

Danmark donerer medicin og medicinsk udstyr til Ukraine

Danmark donerer medicin og medicinsk udstyr til Ukraine
Danmark har gennem EU's kriseberedskab (HERA) modtaget en anmodning fra Ukraine om bistand i form af lægemidler, medicinsk udstyr og optioner på danske hospitalssengepladser. Den danske regering har behandlet anmodningen og har indtil videre afsat 50 mio. kr. til donation af de konkrete lægemidler og det specifikke medicinske udstyr, som Ukraine efterspørger.

Læs mere

Ny vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Sundhedsministeriet har udgivet ny vejledning om aktindsigt og indsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende. Vejledningen erstatter den nuværende fra 1998 som var forældet.

Læs mere
Ny vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Movia er nødsaget til at lukke flextur en uge

Movia er nødsaget til at lukke flextur en uge
Movia er nødsaget til at lukke flextur foreløbig til og med mandag 7. marts 2022 på grund af leverandørsvigt.

Læs mere

Skal du til eksamen til sommer?

Alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår. Der bliver færre prøver for elever i 3. g og grundskolens afgangsklasser.

Læs mere
Skal du til eksamen til sommer?

Det filosofiske lederskab

Det filosofiske lederskab
Tør du kigge i det spejl, der giver DIG mulighed for at være et bedre menneske – og en bedre leder?

Læs mere

Er du klar til at få ny kat?

Katte bliver typisk 12-14 år gamle, men kan blive ældre og er derfor et kæledyr man potentielt kan have i rigtig mange år. Det er derfor vigtigt at tage med i sine overvejelser inden man anskaffer sig et nyt familiemedlem.

Læs mere
Er du klar til at få ny kat?

Klimarådets anbefalinger til regeringen

Klimarådet konkluderer i sin årlige statusrapport, at der de seneste to år er sket en betydelig fremdrift mod opfyldelse af 70-procentsmålet i 2030, og i alt er reduktionsbehovet i 2030 reduceret med cirka 10 mio. ton CO2e. Siden Klimarådets seneste statusrapport har Folketinget vedtaget konkrete reduktionseffekter i en landbrugsaftale og i finanslovsaftalen for 2022, og regeringen har styrket analysearbejdet af mulige klimatiltag.

Læs mere
Klimarådets anbefalinger til regeringen

"Klimarådets nye rapport er vand og vind på vores mølle"

Klimarådets nye rapport er vand og vind på vores mølle
Klimarådet har i dag fremlagt Statusrapport 2022. Her understreges, at en grøn skattereform med en høj, ensartet CO2-afgift er den billigste vej til klimamålene. Samtidig peger Klimarådet på behovet for hurtigt at sende et klart prissignal for prisen på CO2 i 2030 til virksomheder og forbrugere. Det bakker Dansk Erhverv op om.

Læs mere

Der sker en masse på Vesterbro - se det sker her

Følg Dit Vesterbro på Facebook

Opslag på byportalen er sponseret af vores partnere

Send dit opslag til redaktion@dit-vesterbro.dk