Københavns Kommune er klar med plan, der skal sikre, at forældrene kan komme tilbage til arbejdet i takt med, at samfundet gradvist åbner. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Allerede fra onsdag i sidste var de første dagtilbud i København klar til at tage imod børn, og mandag er stort set alle tilbud åbne. De første dage har dog også budt på frustration hos forældre, der ikke kunne få plads, og pasningsbehovet vil formentlig stige i de kommende uger.

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne er en udfordring for alle kommuner, ikke mindst en storby som København, hvor der er rift om alle kvadratmeter i byen. Det kræver dobbelt så mange kvadratmeter, langt mere personale, og langt mere rengøring. Samtidig forventer forældrene, at de kan få pasning i trygge og helt kendte rammer med voksne, de kender. Derfor er Københavns Kommune nu klar med en 7-punktsplan, der skal sætte ekstra fart på antallet af pladser til byens børn. Både ved at finde nye steder til pasning i samarbejde erhvervslivet, kulturinstituioner og alle andre gode kræfter, og ved at udnytte de normale dagtilbud endnu bedre.

“Vi knokler benhårdt på at komme derhen, hvor alle med behov kan få pasning af deres børn – sundhedsmæssigt forsvarligt og i gode pædagogiske rammer. Det er en vanskelig opgave, fordi kravene til afstand betyder, at vi har plads til mindre end halvdelen af byens børn i vores almindelige rammer. Derfor arbejder vi målrettet på at finde nye løsninger, og så er vi efter en forsigtig start også klar til at tage flere børn i deres vante rammer,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Målet med planen – Sammen om byens børn – er at sikre, at københavnerne kan vende tilbage til arbejdet i takt med, at samfundet åbner. Vi ønsker hele tiden at følge med det stigende indmeldte behov frem mod d. 10 maj, hvor anden fase af genåbningen starter op, eller indtil myndighedernes retningslinjer bliver lempet.

Efter erfaringerne fra første uge af genåbningen kan vi se, at ca. 1/4 af alle de børn, der har meldt behov ind, ikke dukker op i institutionerne. Samtidig er der nu nogle gode rutiner og procedurer for pasningen, og derfor bliver flere børn nu tilbudt pasning i deres vante rammer, uden at gå på kompromis med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne. Samtidig bliver der oprettet en akutlinje, hvor der kan hentes ekstra personale i tilfælde af sygdom, eller hvis der skulle komme flere børn end forventet.

Derudover bliver der dag for dag lavet hundredevis af nye pladser andre steder i byen – som for eksempel Tivoli og Parken, der er blandt mange, som har tilbudt deres hjælp. Det arbejde fortsætter vi med, og vi hører gerne fra alle, der kan bidrage. Det er dog vigtigt, at pladserne først bliver taget i brug, når det er forsvarligt både pædagogisk ig sundhedsmæssigt. “Vi arbejder med en plan for forsvarlig gradvis genåbning af vores institutioner i tråd med den gradvise genåbning af samfundet. Vi må være realistiske at sige, at vi formentlig ikke får etablere lige så mange pladser som før coronakrisen, givet de stramme retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, men ambitionen er at kunne matche forældrenes behov, mens samfundet gradvist åbnes.”

Over 90 pct. af institutionerne er åbne mandag d. 20. april med en samlet kapacitet på ca. 50 pct. Alle institutioner i København er åbne fra onsdag d. 22. april.

Fakta: Syv-punkts-plan
1. Nye lokaliteter
Med de skærpede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, er kapaciteten i de eksisterende institutioner reduceret med 50 pct. Det betyder, at der er en stor opgave med at finde nye lokaliteter.

Der er indgået samarbejder med fx de almene boligforeninger om anvendelse af beboerhuse, med større kulturinstitutioner som Tivoli og Parken, og ikke mindst er kommunens egne faciliteter screenet for biblioteker, kulturhuse, bemandede legepladser mv.

Der er samtidig nedsat en task-force, der skal fremskaffe flere nye lokaliteter, herunder afdække muligheder for at ibrugtage parker, nye udflytterbørnehaver, hotel- og kongresfaciliteter og lokaliteter i kultur- og fritidslivet, menighedshuse mv. Der er tillige etableret en task-force, der skal sikre etablering af tilstrækkelige sanitære forhold, værnemidler mv.

Nu oprettes der også en nem digital indgang, hvis man som københavner har kvm., som man vil låne ud til pasning. Se mere på KK.dk/corona

2. Mere personale
Der skabes flere personaleressourcer ved at nuværende medarbejdere sættes op i tid og administrative medarbejdere rykkes til pasning. Der rekrutteres nye medarbejdere: Et målrettet opslag til pædagog- og lærerstuderende, ligesom KK vil lancere en kampagne for nye medarbejdere på dagtilbudsområdet i stil med den, der tidligere er gennemført i forhold til sundheds- og ældreområdet.

De første 100 medarbejdere er klar til at rykke ud, og der er tæt på 400 ansøgning fra studerende, der er ved at blive gennemgået

3. Øget rengøringsindsats og tilstrækkeligt med værnemidler
Der mandes op i Københavns Kommunes eget rengøringskorps. Vi er på plads med ca. 300 midlertidigt ekstra ansatte i løbet af næste uge. Herudover har vi indgået aftaler med flere private leverandører, der har ekstra kapacitet i øjeblikket i forbindelse med nedluk på andre arbejdspladser, om at hjælpe med rengøring af nogle af de nye bygninger, der tages i brug.

4. Kommunikation til forældre og institutioner
Alle forældre opfordres til at melde deres pasningsbehov ind uge for uge – De må ikke holde igen, vi skal kende deres behov for at kunne planlægge og prioritere bedst muligt, så udfordringen kan blive løst så hurtigt som muligt.

Når der skaffes kvm til flere pladser, vil der blive prioriteret der, hvor behovet er størst, først.

Til forældrene er der også etableret en Corona pasningshjemmeside med relevante informationer, samt en telefon-hotline, som forældre kan ringe ind til, hvis de har spørgsmål.

5. flere børn i deres vante rammer.
Ikke alle, der har bedt om plads, bruger den, og derfor er der tomme pladser. Derfor vil vi fremadrettet bruge erfaringerne fra første uge til at tilbyde plads til flere børn, da vi kan se, at ca. 1/4 ikke dukker op. Samtidig er der gode erfaringer fra første uge af genåbningen, der er etableret rutiner omkring håndvask og hygiejne osv. Derfor kan vi passe flere børn i deres vante rammer uden at gå på kompromis med de sundhedsfaglige anbefalinger.

6. Akutlinje og udrykningsvikarer.
Der etableres en akutlinje, hvor det enkelte dagtilbud kan få hurtig hjælpe fra et vikarkorps af pædagogiske personale mm, hvis der for eksempel er pludselig opstået sygdom eller kommer ekstra børn.

7. Mulighed for betalingsfrihed.
Forældre kan få betalingsfrihed, hvis de passer børnene hjemme lidt endnu, og dermed hjælper med at gøre plads til dem, der har et større pasningsbehov.