Alkohol & Samfund, Forum for Mænds Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed er blandt de organisationer, der i år modtager midler fra puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hvert år har private landsdækkende foreninger og organisationer mulighed for at søge om midler fra puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. I år udmønter sundhedsminister Magnus Heunicke 44,8 mio. kr. til projekter på baggrund af indstilling fra Sundhedsstyrelsen.

De 44,8 mio. kr. går til projekter inden for følgende områder:

  • Seksuel sundhed
  • Alkoholforebyggelse
  • Astma og allergi
  • Mental sundhed
  • Forebyggelse af brug af doping
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  • Monitorering
  • Fysisk aktivitet
  • Tobaksforebyggelse

Du kan hér se listen over årets nye modtagere af midler, og hér puljelisten fra 2021, hvor de flerårige projekter har genansøgt og igen i år modtager midler.

Kilde.